Posts Tagged "budowa"

Księgi wieczyste w pigułce

Możliwość wglądu do księgi wieczystej prowadzonej dla konkretnej nieruchomości, określa artykuł 36 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, że: Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu rejonowego. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracow­nika sądu. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3, osoba...

Read More